Koop Albesin

Koop Albesin Zonder Recept

Albesin (Diflucan) Beschrijving

Albesin is een effectief middel tegen schimmelinfecties. Het doel is om schimmelinfecties van de vagina, mond, keel, buik, longen, slokdarm, bloed te behandelen, en andere organen, meningitis veroorzaakt door schimmel, gist infecties bij patiënten die waarschijnlijk besmet omdat ze behandeld met chemotherapie of radiotherapie voor een beenmergtransplantatie.

Albesin werkt door het vertragen van de groei van schimmels die infecties veroorzaken. Het is triazool.

Albesin is ook bekend als Fluconazol, Forcan, Trican.

Generieke naam van Albesin is fluconazol.

Merk naam van Albesin is Albesin.

Albesin (Diflucan) Dosering

Albesin is beschikbaar in:

 • 50mg lage dosering
 • 100mg standaard dosering
 • 150mg verhoogde dosering
 • 200mg Max Dosering

Neem Albesin tabletten en vloeibare vorm oraal met of zonder voedsel.

Niet pletten of kauwen.

Neem Albesin tegelijk één keer per dag met water.

Als u wilt dat de meest effectieve resultaten stop niet met Albesin plotseling te realiseren.

Albesin (Diflucan) Missing van de dosis

Gebruik geen dubbele dosis nemen. Als u een dosis mist moet je het zodra u zich herinneren over uw vermiste nemen. Als het tijd is voor de volgende dosis moet u uw normale doseringsschema.

Albesin (Diflucan) Overdose

Als u Albesin overdosis en je niet goed voelt moet u uw arts of de gezondheid te bezoeken zorgverlener onmiddellijk. Albesin symptomen van overdosering:. Extreme angst dat anderen proberen je te schaden, hallucinaties

Albesin (Diflucan) Opslag

Bewaren bij kamertemperatuur lager dan 30 graden C (86 graden F) uit de buurt van vocht en warmte . Gooi een geneesmiddel na de vervaldatum. Buiten het bereik van kinderen.

Albesin (Diflucan) Bijwerkingen

Albesin heeft zijn bijwerkingen. De meest voorkomende zijn:

 • diarree
 • maagpijn
 • duizeligheid
 • maagzuur
 • migraine
 • verandering in het vermogen om voedsel te proeven

Minder vaak, maar meer ernstige bijwerkingen tijdens het nemen van Albesin:

 • allergische reacties (urticaria, ademhaling moeilijkheden, huiduitslag, en uitbarsting)
 • slikproblemen
 • dyspepsie
 • gebrek aan energie
 • verminderde eetlust
 • geelzucht
 • griepsymptomen
 • donkere urine
 • bleke ontlasting
 • convulsies
 • pruritus
 • extreme vermoeidheid
 • pijn in de rechterbovenhoek deel van de maag
 • ongebruikelijke blauwe plekken of bloeden

Bijwerkingen uitingen zijn niet alleen afhankelijk van de geneeskunde u neemt, maar ook afhankelijk van uw gezondheidstoestand en op de andere factoren.

Albesin (Diflucan) Contra-indicaties

Heeft Albesin niet in als u allergisch bent voor Albesin componenten zijn.

Gebruik Albesin niet in als u zwanger bent of als u van plan bent om een ​​baby te krijgen, of dat u borstvoeding geeft.

Niet cisapride nemen (Propulsid).

Wees voorzichtig met Albesin als u antistollingsmiddelen ('bloedverdunners'), zoals warfarine (Coumadin); astemizol (Hismanal) (niet beschikbaar in de Verenigde Staten); benzodiazepines, zoals midazolam (Versed); cyclosporine (Neoral, Sandimmune); disopyramide (Norpace); diuretica ('plaspillen') zoals hydrochloorthiazide (HydroDIURIL, Microzide); erythromycine (EWS, E-mycin, Erythrocin); isoniazide (INH, Nydrazid); moxifloxacine (Avelox); orale anticonceptiva (de pil); orale geneesmiddel voor diabetes, zoals glipizide (Glucotrol), glibenclamide (Diabeta, Micronase, Glycron, anderen), en tolbutamide (Orinase); fenytoïne (Dilantin); pimozide (Orap); procaïnamide (Procanbid, Pronestyl); kinidine (Quinidex); rifampicine (Rifadin, Rimactane); sotalolol (Betapace); sparfloxacin (Zagam); tacrolimus (Prograft); terfenadine (Seldane) (niet beschikbaar in de Verenigde Staten); theofylline (TheoDur); thioridazine (Mellaril); valproïnezuur (Depakene, Depakine); en zidovudine (Retrovir), amiodaron (Cordarone); rifabutine (Mycobutin); dofetilide (Tikosyn).

Wees voorzichtig met Albesin als u lijdt aan of een voorgeschiedenis van kanker, acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), een onregelmatige hartslag, hart, nieren, lever ziekte.

Vermijd alcohol.

Niet stoppen met Albesin plotseling.

Albesin (Diflucan) Veelgestelde vragen

Q: Wat is Albesin

A: Albesin is een effectief middel tegen schimmelinfecties. Het doel is om schimmelinfecties van de vagina, mond, keel, buik, longen, slokdarm, bloed te behandelen, en andere organen, meningitis veroorzaakt door schimmel, gist infecties bij patiënten die waarschijnlijk besmet omdat ze behandeld met chemotherapie of radiotherapie voor een beenmergtransplantatie.

V: Wat moet ik doen in geval van overdosering

A:? Laat Albesin tabletten niet in grote hoeveelheden. In het geval van Albesin overdosering, moet je arts of zorgverstrekker meteen bezoeken.

V: Is het mogelijk om alcohol te drinken

A: Nee, het is verboden om alcohol te drinken.

V: Wat zijn generieke en merknamen van Albesin

? A: Generieke naam van Albesin is fluconazol. Merknaam van Albesin is Albesin.

V: Op welke manier werkt ze

A: Albesin werkt door het vertragen van de groei van schimmels die infecties veroorzaken. Het triazool.

V: Wat zijn Albesin bijwerkingen

? A: Albesin heeft zijn vaak voorkomende bijwerkingen zoals diarree, maagpijn, duizeligheid, brandend maagzuur, migraine, verandering in het vermogen om voedsel te proeven. Moeilijkheden bij het slikken, dyspepsie, gebrek aan energie, verminderde eetlust, geelzucht, griepachtige verschijnselen, donkere urine, bleke ontlasting, convulsies, jeuk, ademhalingsproblemen, extreme vermoeidheid, pijn: maar in geval van afwijzing van Albesin ingrediënten kun je meer ernstige bijwerkingen in de rechterbovenhoek deel van de maag, de symptomen van allergie (moeilijkheden met ademhalen, zwelling, huiduitslag of netelroos), ongebruikelijke blauwe plekken of bloeden.

Koop Albesin

Kopen Albesin (Diflucan) online, kopen Albesin (Diflucan) online zonder voorschrift, kopen Albesin (Diflucan) zonder recept, kopen Albesin (Diflucan) goedkoop, kopen Albesin (Diflucan) zonder voorschrift, kopen Albesin (Diflucan) uit Canada, kopen Albesin (Diflucan) Canada, inkopen Albesin (Diflucan) online, inkopen Albesin (Diflucan) online no prescription, bestelling Albesin (Diflucan) zonder recept, Albesin (Diflucan) orale pil

top document.write("<\/a>")