Koop Bacta

Koop Bacta Zonder Recept

Bacta (Bactrim) Beschrijving

Bacta wordt genomen om te vechten tegen oorinfecties, urineweginfecties, bronchitis, reizigersdiarree, Pneumocystis carinii pneumonie. Bacta werkt door het doden of het vertragen van de groei van gevoelige bacteriën.

Bacta kunnen niet worden gegeven aan kinderen jonger dan 2 maanden oud.

Bacta is ook bekend als co-trimoxazol, Septra , Ciplin, Septrin.

Generieke namen van Bacta zijn Sulfamethoxazol, Trimethoprim.

Merk namen van Bacta zijn Bacta, Bacta DS, Septra, Septra DS, Sulfatrim Pediatric.

Bacta (Bactrim) Dosering

Bacta is beschikbaar in:

 • 400mg + 80mg lage dosering
 • 800mg + 160mg standaard dosering

Bacta kunnen worden genomen in tabletten en vloeibare suspensie.

Take Bacta mondeling.

Meet Bacta vloeibare suspensie met een speciale dosis-maatlepel of beker, geen gewone eetlepel.

Met Bacta met vol glas water.

Bacta kunnen niet worden gegeven aan kinderen jonger dan 2 maanden oud.

Als u wilt dat de meest effectieve resultaten niet stoppen met het nemen van Bacta plotseling te realiseren.

Bacta (Bactrim) Missing van de dosis

Gebruik geen dubbele dosis nemen. Als u een dosis mist moet je het zodra u zich herinneren over uw vermiste nemen. Als het tijd is voor de volgende dosis moet u uw normale doseringsschema.

Bacta (Bactrim) Overdose

Als u een overdosis Bacta en je niet goed voelt moet u uw arts of de gezondheid te bezoeken zorgverlener onmiddellijk. Symptomen van Bacta overdosering:. Duizeligheid, slaperigheid, misselijkheid, braken, verlies van eetlust, maagpijn, hoofdpijn, geelverkleuring van uw huid of ogen, bloed in de urine, koorts, verwarring, flauwvallen

Bacta (Bactrim) Opslag

Bewaren bij kamertemperatuur tussen de 20 tot 25 graden C (68-77 ° F) uit de buurt van vocht, licht en warmte. Gooi een geneesmiddel na de vervaldatum. Buiten het bereik van kinderen.

Bacta (Bactrim) Bijwerkingen

Bacta heeft zijn bijwerkingen. De meest voorkomende zijn:

 • pijnlijke of gezwollen tong
 • duizeligheid
 • draaierig gevoel
 • een piep in de oren
 • gewrichtspijn
 • slapeloosheid

Minder vaak, maar meer ernstige bijwerkingen tijdens het nemen van Bacta:

 • allergische reacties (urticaria, ademhalingsproblemen, huiduitslag, en uitbarsting)
 • koorts
 • keelpijn
 • hoofdpijn met een ernstige blaarvorming
 • bleke huid
 • hoest
 • kortademigheid
 • waterige of bloederige diarree
 • zich rusteloos of prikkelbaar
 • verwarring
 • hallucinaties
 • inbeslagname
 • trage hartslag
 • zwakke pols
 • ernstige tintelingen
 • gevoelloosheid
 • griepsymptomen

Bijwerkingen uitingen zijn niet alleen afhankelijk van medicijnen die u inneemt, maar ook afhankelijk van uw gezondheidstoestand en op de andere factoren.

Bacta (Bactrim) Contra -indications

Heeft Bacta niet als u allergisch bent voor Bacta onderdelen.

Heeft Bacta niet in als u zwanger bent of als u van plan bent om een ​​baby te krijgen, of je bent een verpleeghuis moeder. Bacta kan je baby schaden.

Heeft Bacta niet in als u bloedarmoede.

Bacta kunnen niet worden gegeven aan kinderen jonger dan 2 maanden oud.

Vermijd blootstelling aan zonlicht, hoogtezon, of zonnebanken tijdens het gebruik van Bacta.

Wees voorzichtig met Bacta als u een nier- of leverziekte, een tekort aan foliumzuur, astma of ernstige allergieën, AIDS, glucose-6-fosfaat dehydrogenase deficiëntie (G6PD deficiëntie); . als je ondervoed

Wees voorzichtig met Bacta als je epilepsie medicijnen zoals fenytoïne (Dilantin) nemen; diureticum (water pil); bloedverdunner zoals warfarine (Coumadin); methotrexaat (Trexall, Rheumatrex); methotrexaat (Trexall, Rheumatrex); of een ACE-remmer, zoals benazepril (Lotensin), captopril (Capoten), fosinopril (Monopril), enalapril (Vasotec), lisinopril (Prinivil, Zestril), moexipril (Univasc), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril), ramipril ( Altace) of trandolapril (Mavik).

Het kan gevaarlijk zijn om te stoppen met het nemen van Bacta plotseling.

Bacta (Bactrim) Veelgestelde vragen

Q: Wat is Bacta

A: Bacta is een medicijn van sulfamethoxazol en trimethoprim antibiotica groep.

V: Wat voor Bacta wordt gebruikt

A: Bacta wordt gebruikt voor de behandeling: oorinfecties, urineweginfecties, bronchitis, reizigersdiarree, Pneumocystis carinii pneumonie.

V: Hoe werkt Bacta werk

A:? Bacta vecht tegen bacteriën in je lichaam.

V: Wat is de generieke naam Bacta

? A: Generic Names zijn Sulfamethoxazol, Trimethoprim.

V: Wat moet ik doen in geval van een dosis ontbrekende

? A: In het geval van de dosis ontbreekt dient u de tablet zo snel mogelijk te nemen. Neem geen dubbele dosis niet innemen. En als het goed is tijd voor de volgende dosis moet u uw normale schema van Bacta nemen voortzetten.

V: Zijn er symptomen van Bacta overdosering

? A: Mogelijke symptomen van overdosering: duizeligheid, slaperigheid, misselijkheid, braken, verlies van eetlust, maagpijn, hoofdpijn, geelverkleuring van uw huid of ogen, bloed in de urine, koorts, verwarring, flauwvallen.

Koop Bacta

Kopen Bacta (Bactrim) online, kopen Bacta (Bactrim) online zonder voorschrift, kopen Bacta (Bactrim) zonder recept, kopen Bacta (Bactrim) goedkoop, kopen Bacta (Bactrim) zonder voorschrift, kopen Bacta (Bactrim) uit Canada, kopen Bacta (Bactrim) Canada, inkopen Bacta (Bactrim) online, inkopen Bacta (Bactrim) online no prescription, bestelling Bacta (Bactrim) zonder recept, Bacta (Bactrim) orale pil

top document.write("<\/a>")