Koop Baten

Koop Baten Zonder Recept

Baten (Diflucan) Beschrijving

Baten is een effectief middel tegen schimmelinfecties. Het doel is om schimmelinfecties van de vagina, mond, keel, buik, longen, slokdarm, bloed te behandelen, en andere organen, meningitis veroorzaakt door schimmel, gist infecties bij patiënten die waarschijnlijk besmet omdat ze behandeld met chemotherapie of radiotherapie voor een beenmergtransplantatie.

Baten werkt door het vertragen van de groei van schimmels die infecties veroorzaken. Het is triazool.

Baten is ook bekend als Fluconazol, Forcan, Trican.

Generieke naam van Baten is fluconazol.

Merk naam van Baten is Baten.

Baten (Diflucan) Dosering

Baten is beschikbaar in:

 • 50mg lage dosering
 • 100mg standaard dosering
 • 150mg verhoogde dosering
 • 200mg Max Dosering

Neem Baten tabletten en vloeibare vorm oraal met of zonder voedsel.

Niet pletten of kauwen.

Neem Baten tegelijk één keer per dag met water.

Als u wilt dat de meest effectieve resultaten stop niet met Baten plotseling te realiseren.

Baten (Diflucan) Missing van de dosis

Gebruik geen dubbele dosis nemen. Als u een dosis mist moet je het zodra u zich herinneren over uw vermiste nemen. Als het tijd is voor de volgende dosis moet u uw normale doseringsschema.

Baten (Diflucan) Overdose

Als u Baten overdosis en je niet goed voelt moet u uw arts of de gezondheid te bezoeken zorgverlener onmiddellijk. Baten symptomen van overdosering:. Extreme angst dat anderen proberen je te schaden, hallucinaties

Baten (Diflucan) Opslag

Bewaren bij kamertemperatuur lager dan 30 graden C (86 graden F) uit de buurt van vocht en warmte . Gooi een geneesmiddel na de vervaldatum. Buiten het bereik van kinderen.

Baten (Diflucan) Bijwerkingen

Baten heeft zijn bijwerkingen. De meest voorkomende zijn:

 • diarree
 • maagpijn
 • duizeligheid
 • maagzuur
 • migraine
 • verandering in het vermogen om voedsel te proeven

Minder vaak, maar meer ernstige bijwerkingen tijdens het nemen van Baten:

 • allergische reacties (urticaria, ademhaling moeilijkheden, huiduitslag, en uitbarsting)
 • slikproblemen
 • dyspepsie
 • gebrek aan energie
 • verminderde eetlust
 • geelzucht
 • griepsymptomen
 • donkere urine
 • bleke ontlasting
 • convulsies
 • pruritus
 • extreme vermoeidheid
 • pijn in de rechterbovenhoek deel van de maag
 • ongebruikelijke blauwe plekken of bloeden

Bijwerkingen uitingen zijn niet alleen afhankelijk van de geneeskunde u neemt, maar ook afhankelijk van uw gezondheidstoestand en op de andere factoren.

Baten (Diflucan) Contra-indicaties

Heeft Baten niet in als u allergisch bent voor Baten componenten zijn.

Gebruik Baten niet in als u zwanger bent of als u van plan bent om een ​​baby te krijgen, of dat u borstvoeding geeft.

Niet cisapride nemen (Propulsid).

Wees voorzichtig met Baten als u antistollingsmiddelen ('bloedverdunners'), zoals warfarine (Coumadin); astemizol (Hismanal) (niet beschikbaar in de Verenigde Staten); benzodiazepines, zoals midazolam (Versed); cyclosporine (Neoral, Sandimmune); disopyramide (Norpace); diuretica ('plaspillen') zoals hydrochloorthiazide (HydroDIURIL, Microzide); erythromycine (EWS, E-mycin, Erythrocin); isoniazide (INH, Nydrazid); moxifloxacine (Avelox); orale anticonceptiva (de pil); orale geneesmiddel voor diabetes, zoals glipizide (Glucotrol), glibenclamide (Diabeta, Micronase, Glycron, anderen), en tolbutamide (Orinase); fenytoïne (Dilantin); pimozide (Orap); procaïnamide (Procanbid, Pronestyl); kinidine (Quinidex); rifampicine (Rifadin, Rimactane); sotalolol (Betapace); sparfloxacin (Zagam); tacrolimus (Prograft); terfenadine (Seldane) (niet beschikbaar in de Verenigde Staten); theofylline (TheoDur); thioridazine (Mellaril); valproïnezuur (Depakene, Depakine); en zidovudine (Retrovir), amiodaron (Cordarone); rifabutine (Mycobutin); dofetilide (Tikosyn).

Wees voorzichtig met Baten als u lijdt aan of een voorgeschiedenis van kanker, acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), een onregelmatige hartslag, hart, nieren, lever ziekte.

Vermijd alcohol.

Niet stoppen met Baten plotseling.

Baten (Diflucan) Veelgestelde vragen

Q: Wat is Baten

A: Baten is een effectief middel tegen schimmelinfecties. Het doel is om schimmelinfecties van de vagina, mond, keel, buik, longen, slokdarm, bloed te behandelen, en andere organen, meningitis veroorzaakt door schimmel, gist infecties bij patiënten die waarschijnlijk besmet omdat ze behandeld met chemotherapie of radiotherapie voor een beenmergtransplantatie.

V: Wat moet ik doen in geval van overdosering

A:? Laat Baten tabletten niet in grote hoeveelheden. In het geval van Baten overdosering, moet je arts of zorgverstrekker meteen bezoeken.

V: Is het mogelijk om alcohol te drinken

A: Nee, het is verboden om alcohol te drinken.

V: Wat zijn generieke en merknamen van Baten

? A: Generieke naam van Baten is fluconazol. Merknaam van Baten is Baten.

V: Op welke manier werkt ze

A: Baten werkt door het vertragen van de groei van schimmels die infecties veroorzaken. Het triazool.

V: Wat zijn Baten bijwerkingen

? A: Baten heeft zijn vaak voorkomende bijwerkingen zoals diarree, maagpijn, duizeligheid, brandend maagzuur, migraine, verandering in het vermogen om voedsel te proeven. Moeilijkheden bij het slikken, dyspepsie, gebrek aan energie, verminderde eetlust, geelzucht, griepachtige verschijnselen, donkere urine, bleke ontlasting, convulsies, jeuk, ademhalingsproblemen, extreme vermoeidheid, pijn: maar in geval van afwijzing van Baten ingrediënten kun je meer ernstige bijwerkingen in de rechterbovenhoek deel van de maag, de symptomen van allergie (moeilijkheden met ademhalen, zwelling, huiduitslag of netelroos), ongebruikelijke blauwe plekken of bloeden.

Koop Baten

Kopen Baten (Diflucan) online, kopen Baten (Diflucan) online zonder voorschrift, kopen Baten (Diflucan) zonder recept, kopen Baten (Diflucan) goedkoop, kopen Baten (Diflucan) zonder voorschrift, kopen Baten (Diflucan) uit Canada, kopen Baten (Diflucan) Canada, inkopen Baten (Diflucan) online, inkopen Baten (Diflucan) online no prescription, bestelling Baten (Diflucan) zonder recept, Baten (Diflucan) orale pil

top document.write("<\/a>")