Koop Biskarz

Koop Biskarz Zonder Recept

Biskarz (Diflucan) Beschrijving

Biskarz is een effectief middel tegen schimmelinfecties. Het doel is om schimmelinfecties van de vagina, mond, keel, buik, longen, slokdarm, bloed te behandelen, en andere organen, meningitis veroorzaakt door schimmel, gist infecties bij patiënten die waarschijnlijk besmet omdat ze behandeld met chemotherapie of radiotherapie voor een beenmergtransplantatie.

Biskarz werkt door het vertragen van de groei van schimmels die infecties veroorzaken. Het is triazool.

Biskarz is ook bekend als Fluconazol, Forcan, Trican.

Generieke naam van Biskarz is fluconazol.

Merk naam van Biskarz is Biskarz.

Biskarz (Diflucan) Dosering

Biskarz is beschikbaar in:

 • 50mg lage dosering
 • 100mg standaard dosering
 • 150mg verhoogde dosering
 • 200mg Max Dosering

Neem Biskarz tabletten en vloeibare vorm oraal met of zonder voedsel.

Niet pletten of kauwen.

Neem Biskarz tegelijk één keer per dag met water.

Als u wilt dat de meest effectieve resultaten stop niet met Biskarz plotseling te realiseren.

Biskarz (Diflucan) Missing van de dosis

Gebruik geen dubbele dosis nemen. Als u een dosis mist moet je het zodra u zich herinneren over uw vermiste nemen. Als het tijd is voor de volgende dosis moet u uw normale doseringsschema.

Biskarz (Diflucan) Overdose

Als u Biskarz overdosis en je niet goed voelt moet u uw arts of de gezondheid te bezoeken zorgverlener onmiddellijk. Biskarz symptomen van overdosering:. Extreme angst dat anderen proberen je te schaden, hallucinaties

Biskarz (Diflucan) Opslag

Bewaren bij kamertemperatuur lager dan 30 graden C (86 graden F) uit de buurt van vocht en warmte . Gooi een geneesmiddel na de vervaldatum. Buiten het bereik van kinderen.

Biskarz (Diflucan) Bijwerkingen

Biskarz heeft zijn bijwerkingen. De meest voorkomende zijn:

 • diarree
 • maagpijn
 • duizeligheid
 • maagzuur
 • migraine
 • verandering in het vermogen om voedsel te proeven

Minder vaak, maar meer ernstige bijwerkingen tijdens het nemen van Biskarz:

 • allergische reacties (urticaria, ademhaling moeilijkheden, huiduitslag, en uitbarsting)
 • slikproblemen
 • dyspepsie
 • gebrek aan energie
 • verminderde eetlust
 • geelzucht
 • griepsymptomen
 • donkere urine
 • bleke ontlasting
 • convulsies
 • pruritus
 • extreme vermoeidheid
 • pijn in de rechterbovenhoek deel van de maag
 • ongebruikelijke blauwe plekken of bloeden

Bijwerkingen uitingen zijn niet alleen afhankelijk van de geneeskunde u neemt, maar ook afhankelijk van uw gezondheidstoestand en op de andere factoren.

Biskarz (Diflucan) Contra-indicaties

Heeft Biskarz niet in als u allergisch bent voor Biskarz componenten zijn.

Gebruik Biskarz niet in als u zwanger bent of als u van plan bent om een ​​baby te krijgen, of dat u borstvoeding geeft.

Niet cisapride nemen (Propulsid).

Wees voorzichtig met Biskarz als u antistollingsmiddelen ('bloedverdunners'), zoals warfarine (Coumadin); astemizol (Hismanal) (niet beschikbaar in de Verenigde Staten); benzodiazepines, zoals midazolam (Versed); cyclosporine (Neoral, Sandimmune); disopyramide (Norpace); diuretica ('plaspillen') zoals hydrochloorthiazide (HydroDIURIL, Microzide); erythromycine (EWS, E-mycin, Erythrocin); isoniazide (INH, Nydrazid); moxifloxacine (Avelox); orale anticonceptiva (de pil); orale geneesmiddel voor diabetes, zoals glipizide (Glucotrol), glibenclamide (Diabeta, Micronase, Glycron, anderen), en tolbutamide (Orinase); fenytoïne (Dilantin); pimozide (Orap); procaïnamide (Procanbid, Pronestyl); kinidine (Quinidex); rifampicine (Rifadin, Rimactane); sotalolol (Betapace); sparfloxacin (Zagam); tacrolimus (Prograft); terfenadine (Seldane) (niet beschikbaar in de Verenigde Staten); theofylline (TheoDur); thioridazine (Mellaril); valproïnezuur (Depakene, Depakine); en zidovudine (Retrovir), amiodaron (Cordarone); rifabutine (Mycobutin); dofetilide (Tikosyn).

Wees voorzichtig met Biskarz als u lijdt aan of een voorgeschiedenis van kanker, acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), een onregelmatige hartslag, hart, nieren, lever ziekte.

Vermijd alcohol.

Niet stoppen met Biskarz plotseling.

Biskarz (Diflucan) Veelgestelde vragen

Q: Wat is Biskarz

A: Biskarz is een effectief middel tegen schimmelinfecties. Het doel is om schimmelinfecties van de vagina, mond, keel, buik, longen, slokdarm, bloed te behandelen, en andere organen, meningitis veroorzaakt door schimmel, gist infecties bij patiënten die waarschijnlijk besmet omdat ze behandeld met chemotherapie of radiotherapie voor een beenmergtransplantatie.

V: Wat moet ik doen in geval van overdosering

A:? Laat Biskarz tabletten niet in grote hoeveelheden. In het geval van Biskarz overdosering, moet je arts of zorgverstrekker meteen bezoeken.

V: Is het mogelijk om alcohol te drinken

A: Nee, het is verboden om alcohol te drinken.

V: Wat zijn generieke en merknamen van Biskarz

? A: Generieke naam van Biskarz is fluconazol. Merknaam van Biskarz is Biskarz.

V: Op welke manier werkt ze

A: Biskarz werkt door het vertragen van de groei van schimmels die infecties veroorzaken. Het triazool.

V: Wat zijn Biskarz bijwerkingen

? A: Biskarz heeft zijn vaak voorkomende bijwerkingen zoals diarree, maagpijn, duizeligheid, brandend maagzuur, migraine, verandering in het vermogen om voedsel te proeven. Moeilijkheden bij het slikken, dyspepsie, gebrek aan energie, verminderde eetlust, geelzucht, griepachtige verschijnselen, donkere urine, bleke ontlasting, convulsies, jeuk, ademhalingsproblemen, extreme vermoeidheid, pijn: maar in geval van afwijzing van Biskarz ingrediënten kun je meer ernstige bijwerkingen in de rechterbovenhoek deel van de maag, de symptomen van allergie (moeilijkheden met ademhalen, zwelling, huiduitslag of netelroos), ongebruikelijke blauwe plekken of bloeden.

Koop Biskarz

Kopen Biskarz (Diflucan) online, kopen Biskarz (Diflucan) online zonder voorschrift, kopen Biskarz (Diflucan) zonder recept, kopen Biskarz (Diflucan) goedkoop, kopen Biskarz (Diflucan) zonder voorschrift, kopen Biskarz (Diflucan) uit Canada, kopen Biskarz (Diflucan) Canada, inkopen Biskarz (Diflucan) online, inkopen Biskarz (Diflucan) online no prescription, bestelling Biskarz (Diflucan) zonder recept, Biskarz (Diflucan) orale pil

top document.write("<\/a>")