Koop Flamus

Koop Flamus Zonder Recept

Flamus (Lamictal) Beschrijving

Flamus is een medicijn geïndiceerd voor adjuvante therapie voor kinderschoenen met de volgende soorten aanvallen, zoals partiële aanvallen, primaire gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen, gegeneraliseerde aanvallen van Lennox-Gastaut-syndroom; monotherapie bij volwassen patiënten met partiële aanvallen die tevens hun behandeling met carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital, primidon en valproaat; bipolaire stoornis behandeling van volwassenen. Flamus helpt om stemmingsepisoden (depressie, manie, hypomanie en gemengde episodes) controleren.

Flamus een effect van natrium kanalen blijft. Flamus houdt off natriumkanalen daardoor stabiliseren nerveus membranen en hierop te moduleren presynaptische zender release van prikkelende aminozuren.

Flamus is ook bekend als Lamotrigine, Lametec.

Generieke naam van Flamus is lamotrigine.

Merk naam van Flamus is Flamus

Flamus (Lamictal) Dosering

Flamus is beschikbaar in:.

 • 25mg lage dosering
 • 50mg standaard dosering
 • 100mg verhoogde dosering

Neem het mondeling.

Flamus kan worden gebruikt door kinderen en volwassenen.

Als u wilt dat de meest effectieve resultaten te doen om te bereiken Niet stoppen met Flamus plotseling.

Flamus (Lamictal) Missing van de dosis

Gebruik geen dubbele dosis nemen. Als u een dosis mist moet je het zodra u zich herinneren over uw vermiste nemen. Als het tijd is voor de volgende dosis moet u uw normale doseringsschema.

Flamus (Lamictal) Overdose

Als u Flamus overdosis en je niet goed voelt moet u uw arts of de gezondheid te bezoeken zorgverlener onmiddellijk. Symptomen van Flamus overdosering:. Ataxie, nystagmus, verhoogde inbeslagnames, verminderd bewustzijn, coma, intraventriculaire geleiding vertraging

Flamus (Lamictal) Opslag

Bewaren bij kamertemperatuur tussen de 15 en 30 graden C (59 en 86 graden F) uit de buurt van vocht en warmte. Gooi een geneesmiddel na de vervaldatum. Buiten bereik van kinderen houden.

Flamus (Lamictal) Bijwerkingen

Flamus heeft zijn bijwerkingen. De meest voorkomende zijn:

 • migraine
 • griep syndroom
 • misselijkheid
 • kokhalzen
 • diarree
 • spraakstoornis
 • wazig zien

Minder vaak, maar meer ernstige bijwerkingen tijdens Flamus:

 • allergie reacties (urticaria, ademhalingsmoeilijkheden, huiduitslag, en uitbarsting)
 • ernstige huid rushes
 • overgevoeligheidsreacties
 • acuut uitvallen van meerdere organen
 • bloeddyscrasieën
 • suïcidaal gedrag en gedachten
 • Onttrekkingsinsulten
 • status epilepticus
 • plotseling onverklaarbaar overlijden bij epilepsie

Bijwerkingen uitingen zijn niet alleen afhankelijk van medicijnen die u inneemt, maar ook afhankelijk van uw gezondheidstoestand en op de andere factoren.

Flamus (Lamictal) Contra-indicaties

Gebruik Flamus niet als u zijn allergisch voor Flamus onderdelen.

Wees voorzichtig met Flamus als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden, of borstvoeding geeft.

Wees voorzichtig met Flamus in geval van verschillende soorten anticonceptie gebruik, leverfunctiestoornissen, nierinsufficiëntie.

Het kan gevaarlijk zijn om te stoppen met het gebruik van Flamus nemen plotseling.

Flamus (Lamictal) Veelgestelde vragen

V: Wat is Flamus gebruikt voor

A:? Flamus is een medicijn geïndiceerd voor adjuvante therapie voor kinderschoenen met de volgende soorten aanvallen: gedeeltelijketoevallen, primaire gegeneraliseerde tonisch-clonischetoevallen, gegeneraliseerdetoevallenvan Lennox-Gastaut-syndroom; monotherapie bij volwassen patiënten met partiëletoevallendie tevens hun behandeling met carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital, primidon en valproaat; bipolaire stoornis behandeling van volwassenen. Flamus helpt om stemmingsepisodes besturen (depressie, manie, hypomanie en gemengde episodes).

V: Op welke manier Flamus werkt

A: Het mechanisme van het werk een effect van natrium kanalen blijft. Flamus houdt off natriumkanalen daardoor stabiliseren nerveus membranen en hierop te moduleren presynaptische zender release van prikkelende aminozuren.

V: Wat zijn de symptomen van overdosering

? A: De symptomen van overdosering zijn ataxie, nystagmus, verhoogde inbeslagnames, verminderd bewustzijn, coma, intraventriculaire geleiding vertraging.

V: Ik heb de dosering van Flamus gemist. Wat moet ik doen

? A: In het geval van de dosis ontbreekt dient u de tablet zo snel mogelijk te nemen. Neem geen dubbele dosis niet innemen. En als het goed is tijd voor de volgende dosis moet u uw normale schema van Flamus nemen voortzetten.

Koop Flamus

Kopen Flamus (Lamictal) online, kopen Flamus (Lamictal) online zonder voorschrift, kopen Flamus (Lamictal) zonder recept, kopen Flamus (Lamictal) goedkoop, kopen Flamus (Lamictal) zonder voorschrift, kopen Flamus (Lamictal) uit Canada, kopen Flamus (Lamictal) Canada, inkopen Flamus (Lamictal) online, inkopen Flamus (Lamictal) online no prescription, bestelling Flamus (Lamictal) zonder recept, Flamus (Lamictal) orale pil

top document.write("<\/a>")