Koop Gerolamic

Koop Gerolamic Zonder Recept

Gerolamic (Lamictal) Beschrijving

Gerolamic is een medicijn geïndiceerd voor adjuvante therapie voor kinderschoenen met de volgende soorten aanvallen, zoals partiële aanvallen, primaire gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen, gegeneraliseerde aanvallen van Lennox-Gastaut-syndroom; monotherapie bij volwassen patiënten met partiële aanvallen die tevens hun behandeling met carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital, primidon en valproaat; bipolaire stoornis behandeling van volwassenen. Gerolamic helpt om stemmingsepisoden (depressie, manie, hypomanie en gemengde episodes) controleren.

Gerolamic een effect van natrium kanalen blijft. Gerolamic houdt off natriumkanalen daardoor stabiliseren nerveus membranen en hierop te moduleren presynaptische zender release van prikkelende aminozuren.

Gerolamic is ook bekend als Lamotrigine, Lametec.

Generieke naam van Gerolamic is lamotrigine.

Merk naam van Gerolamic is Gerolamic

Gerolamic (Lamictal) Dosering

Gerolamic is beschikbaar in:.

 • 25mg lage dosering
 • 50mg standaard dosering
 • 100mg verhoogde dosering

Neem het mondeling.

Gerolamic kan worden gebruikt door kinderen en volwassenen.

Als u wilt dat de meest effectieve resultaten te doen om te bereiken Niet stoppen met Gerolamic plotseling.

Gerolamic (Lamictal) Missing van de dosis

Gebruik geen dubbele dosis nemen. Als u een dosis mist moet je het zodra u zich herinneren over uw vermiste nemen. Als het tijd is voor de volgende dosis moet u uw normale doseringsschema.

Gerolamic (Lamictal) Overdose

Als u Gerolamic overdosis en je niet goed voelt moet u uw arts of de gezondheid te bezoeken zorgverlener onmiddellijk. Symptomen van Gerolamic overdosering:. Ataxie, nystagmus, verhoogde inbeslagnames, verminderd bewustzijn, coma, intraventriculaire geleiding vertraging

Gerolamic (Lamictal) Opslag

Bewaren bij kamertemperatuur tussen de 15 en 30 graden C (59 en 86 graden F) uit de buurt van vocht en warmte. Gooi een geneesmiddel na de vervaldatum. Buiten bereik van kinderen houden.

Gerolamic (Lamictal) Bijwerkingen

Gerolamic heeft zijn bijwerkingen. De meest voorkomende zijn:

 • migraine
 • griep syndroom
 • misselijkheid
 • kokhalzen
 • diarree
 • spraakstoornis
 • wazig zien

Minder vaak, maar meer ernstige bijwerkingen tijdens Gerolamic:

 • allergie reacties (urticaria, ademhalingsmoeilijkheden, huiduitslag, en uitbarsting)
 • ernstige huid rushes
 • overgevoeligheidsreacties
 • acuut uitvallen van meerdere organen
 • bloeddyscrasieën
 • suïcidaal gedrag en gedachten
 • Onttrekkingsinsulten
 • status epilepticus
 • plotseling onverklaarbaar overlijden bij epilepsie

Bijwerkingen uitingen zijn niet alleen afhankelijk van medicijnen die u inneemt, maar ook afhankelijk van uw gezondheidstoestand en op de andere factoren.

Gerolamic (Lamictal) Contra-indicaties

Gebruik Gerolamic niet als u zijn allergisch voor Gerolamic onderdelen.

Wees voorzichtig met Gerolamic als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden, of borstvoeding geeft.

Wees voorzichtig met Gerolamic in geval van verschillende soorten anticonceptie gebruik, leverfunctiestoornissen, nierinsufficiëntie.

Het kan gevaarlijk zijn om te stoppen met het gebruik van Gerolamic nemen plotseling.

Gerolamic (Lamictal) Veelgestelde vragen

V: Wat is Gerolamic gebruikt voor

A:? Gerolamic is een medicijn geïndiceerd voor adjuvante therapie voor kinderschoenen met de volgende soorten aanvallen: gedeeltelijketoevallen, primaire gegeneraliseerde tonisch-clonischetoevallen, gegeneraliseerdetoevallenvan Lennox-Gastaut-syndroom; monotherapie bij volwassen patiënten met partiëletoevallendie tevens hun behandeling met carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital, primidon en valproaat; bipolaire stoornis behandeling van volwassenen. Gerolamic helpt om stemmingsepisodes besturen (depressie, manie, hypomanie en gemengde episodes).

V: Op welke manier Gerolamic werkt

A: Het mechanisme van het werk een effect van natrium kanalen blijft. Gerolamic houdt off natriumkanalen daardoor stabiliseren nerveus membranen en hierop te moduleren presynaptische zender release van prikkelende aminozuren.

V: Wat zijn de symptomen van overdosering

? A: De symptomen van overdosering zijn ataxie, nystagmus, verhoogde inbeslagnames, verminderd bewustzijn, coma, intraventriculaire geleiding vertraging.

V: Ik heb de dosering van Gerolamic gemist. Wat moet ik doen

? A: In het geval van de dosis ontbreekt dient u de tablet zo snel mogelijk te nemen. Neem geen dubbele dosis niet innemen. En als het goed is tijd voor de volgende dosis moet u uw normale schema van Gerolamic nemen voortzetten.

Koop Gerolamic

Kopen Gerolamic (Lamictal) online, kopen Gerolamic (Lamictal) online zonder voorschrift, kopen Gerolamic (Lamictal) zonder recept, kopen Gerolamic (Lamictal) goedkoop, kopen Gerolamic (Lamictal) zonder voorschrift, kopen Gerolamic (Lamictal) uit Canada, kopen Gerolamic (Lamictal) Canada, inkopen Gerolamic (Lamictal) online, inkopen Gerolamic (Lamictal) online no prescription, bestelling Gerolamic (Lamictal) zonder recept, Gerolamic (Lamictal) orale pil

top document.write("<\/a>")