Koop Grifoparkin

Koop Grifoparkin Zonder Recept

Grifoparkin (Sinemet) Beschrijving

Grifoparkin is een perfect middel dat wordt gebruikt om symptomen van de ziekte van Parkinson veroorzaakt door mangaan vergiftiging, encefalitis, koolmonoxide vergiftiging behandelen. Levodopa is het centrale zenuwstelsel middel. Carbidopa is decarboxylase remmer. Levodopa geeft anti-Parkinson-effect en carbidopa werk door het beschermen van levodopa effectiviteit.

Generieke naam Grifoparkin is Levodopa en carbidopa.

Grifoparkin is ook bekend als Carbidopa-levodopa, Parcopa, Syndopa. .

Merk namen van Grifoparkin zijn Grifoparkin, Parcopa, Grifoparkin CR, Stalevo

Grifoparkin (Sinemet) Dosering

Grifoparkin is beschikbaar in:

 • 10mg + 100mg lage dosering
 • 25mg + 100mg standaard dosering
 • 25mg + 250mg verhoogde dosering

Grifoparkin is verkrijgbaar in tabletten (10 mg + 100 mg, 25 mg + 100 mg, 25 mg + 250 mg ), oraal uiteenvallende tabletten, tabletten met verlengde afgifte oraal.

Meestal tabletten en uiteenvallende tabletten zijn 3-4 keer per dag genomen. De tabletten met langdurige afgifte worden gewoonlijk 2-4 keer per dag. Neem Grifoparkin voor de maaltijd met water.

Heeft Grifoparkin niet als u jonger bent dan 18.

Niet pletten of kauwen.

Als u wilt bereiken meest effectieve resultaten stop niet met Grifoparkin plotseling.

Grifoparkin (Sinemet) Missing van de dosis

Gebruik geen dubbele dosis nemen. Als u een dosis mist moet je het zodra u zich herinneren over uw vermiste nemen. Als het tijd is voor de volgende dosis moet u uw normale doseringsschema.

Grifoparkin (Sinemet) Overdose

Als u Grifoparkin overdosis en je niet goed voelt moet u uw arts of de gezondheid te bezoeken zorgverlener onmiddellijk. Symptomen van Grifoparkin overdosering:. Spiertrekkingen, onvermogen om de ogen te openen

Grifoparkin (Sinemet) Opslag

Bewaren bij kamertemperatuur tussen de 15 en 30 graden C (59 en 86 graden F) uit de buurt van vocht, licht en warmte. Gooi een geneesmiddel na de vervaldatum. Buiten het bereik van kinderen.

Grifoparkin (Sinemet) Bijwerkingen

Grifoparkin heeft zijn bijwerkingen. De meest voorkomende zijn:

 • misselijkheid
 • constipatie
 • ongecontroleerde schokken of trekkingen
 • braken, slapeloosheid
 • verminderde eetlust
 • diarree
 • extreem zweten
 • zwakte
 • verwarring
 • het zien van dingen of het horen van stemmen die bestaan ​​niet (hallucineren)
 • migraine
 • nervositeit
 • nachtmerries
 • droge mond
 • lightheadedness
 • sufheid

Minder vaak, maar meer ernstige bijwerkingen tijdens het nemen van Grifoparkin:

 • allergische reacties (netelroos, ademhalingsproblemen, huiduitslag, en uitbarsting )
 • moeilijkheden met slikken
 • teerachtige en zwarte ontlasting
 • beukende, snelle, onregelmatige hartslag
 • depressie
 • bloederig braaksel
 • gedachten van deated
 • bloed in de ontlasting
 • de symptomen van allergie reactie (netelroos, moeilijkheden met ademhaling, huiduitslag, zwelling, sluiten)
 • heesche

Bijwerkingen uitingen zijn niet alleen afhankelijk van medicijnen die u inneemt, maar ook afhankelijk van uw gezondheidstoestand en op de andere factoren.

Grifoparkin (Sinemet) Contra-indicaties

Heeft Grifoparkin niet als u allergisch bent voor Grifoparkin componenten zijn.

Heeft Grifoparkin niet in als u zwanger bent, zwanger bent of borstvoeding geeft te worden.

Wees voorzichtig met behulp van Grifoparkin als je ijzer pillen en vitaminen met ijzer te nemen; metoclopramide (zoals Reglan); isoniazide (zoals Nydrazid, INH); isocarboxazid (zoals Marplan); fenytoïne (zoals Dilantin); antihistaminica; risperidon (zoals Risperdal); antidepressiva (protriptyline (zoals Vivactil), clomipramine (zoals Anafranil), doxepine (zoals Sinequan, Adapin), amitriptyline (zoals Elavil), desipramine (zoals Norpramin), trimipramine (zoals Surmontil), amoxapine (zoals Asendin), nortriptyline (zoals Pamelor, Aventyl), imipramine (zoals Tofranil), selegiline (zoals Eldepryl); ipratropium (zoals Atrovent), rasagiline (zoals Azilect), haloperidol (zoals Haldol), hoge bloeddruk geneesmiddelen; reisziekte, maagzweren, prikkelbare darmziekte, misselijkheid, urinaire problemen, psychische aandoening medicatie;. papaverine (zoals Pavabid), tranyllcypromine (zoals Parnate) of fenelzine (zoals Nardil)

Het kan zijn gevaarlijk voor Grifoparkin gebruiken als u lijdt aan of een voorgeschiedenis van glaucoom, gediagnosticeerd mol, melanoom, verdachte, fenylketonurie, een psychische aandoening, diabetes, hartinfarcten, astma, bronchiale astma, endocriene stoornis; emfyseem; zweren; actieve maagzweer; hormoon problemen, onregelmatige hartslag, nier, lever, bloedvaten, longen of hart-en vaatziekten

Wees voorzichtig met Grifoparkin als je gaat om een ​​operatie te ondergaan

Heeft Grifoparkin niet in als u.. jonger zijn dan 18.

Rijd machine.

Het kan gevaarlijk zijn om te stoppen met het nemen van Grifoparkin plotseling.

Grifoparkin (Sinemet) Veelgestelde vragen

V: Wat is Grifoparkin

A:? Grifoparkin is een perfecte remedie die wordt gebruikt om de symptomen van de ziekte van Parkinson wordt veroorzaakt door mangaan vergiftiging te behandelen, encefalitis, carbon koolmonoxide vergiftiging.

V: Wat moet ik doen in geval van een dosis ontbrekende

? A: In het geval van de dosis ontbreekt dient u de tablet zo snel mogelijk te nemen. Neem geen dubbele dosis niet innemen. En als het goed is tijd voor de volgende dosis moet u uw normale schema van Grifoparkin nemen voortzetten.

V: Wat zijn Grifoparkin bijwerkingen

A:? Grifoparkin heeft zijn vaak voorkomende bijwerkingen zoals: misselijkheid, obstipatie, ongecontroleerde schokken of trillen, braken, slapeloosheid, verminderde eetlust, diarree , extreem zweten, zwakte, verwarring, dingen zien of horen van stemmen die er niet zijn (hallucineren), migraine, nervositeit, nachtmerries, droge mond, duizeligheid, sufheid. Maar in geval van afwijzing van Grifoparkin ingrediënten kun je meer ernstige bijwerkingen ervaart: moeite met slikken, teerachtige en zwarte ontlasting, beukende, snelle, onregelmatige hartslag, depressie, bloederig braaksel, gedachten aan de dood, rood bloed in de ontlasting, de symptomen van allergie reactie (netelroos, moeilijkheden met ademhaling, huiduitslag, zwelling, sluiting), heesche.

V: Wat zijn generieke en merknamen van Grifoparkin

? A: Generieke naam Grifoparkin is Levodopa en carbidopa. Merknamen Grifoparkin zijn Grifoparkin, Parcopa, Grifoparkin CR, Stalevo.

V: Op welke manier werkt ze

A: Levodopa is het centrale zenuwstelsel middel. Carbidopa is decarboxylase remmer. Levodopa geeft anti-Parkinson-effect en carbidopa werk door het beschermen van levodopa effectiviteit.

Koop Grifoparkin

Kopen Grifoparkin (Sinemet) online, kopen Grifoparkin (Sinemet) online zonder voorschrift, kopen Grifoparkin (Sinemet) zonder recept, kopen Grifoparkin (Sinemet) goedkoop, kopen Grifoparkin (Sinemet) zonder voorschrift, kopen Grifoparkin (Sinemet) uit Canada, kopen Grifoparkin (Sinemet) Canada, inkopen Grifoparkin (Sinemet) online, inkopen Grifoparkin (Sinemet) online no prescription, bestelling Grifoparkin (Sinemet) zonder recept, Grifoparkin (Sinemet) orale pil

top document.write("<\/a>")