Koop Prograf

Koop Prograf Zonder Recept

Prograf Beschrijving

Prograf doel is om afstoting van nier-, hart-, lever- transplantaties voorkomen. Het kan samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt.

De doeltreffendheid van Prograf is afnemende immuunsysteem van het lichaam.

Prograf is ook bekend als Tacrolimus, Fujimycin, Advagraf, Protopic.

Generieke naam van Prograft is tacrolimus

Merk namen van Prograft zijn Prograft, FK 506

Prograf Dosering

Prograft is beschikbaar in..:

 • 0,5 mg lage dosering
 • 1mg standaard dosering
 • 5mg verhoogde dosering

Prograft kan worden genomen in de vorm van capsules (0,5 mg, 1 mg, 5 mg ) en injecteerbare vorm.

De dosering van Prograf afhankelijk van het type van de ziekte en de gezondheidstoestand.

Nu Prograf 2 keer per dag.

Nu Prograft oraal, één keer per dag met of zonder voedsel.

Vermijd grapefruit of grapefruitsap.

Vermijd vaccinaties.

Niet stoppen met Prograft plotseling.

Prograf Missing van de dosis

Gebruik geen dubbele dosis nemen. Als u een dosis mist moet je het zodra u zich herinneren over uw vermiste nemen. Als het tijd is voor de volgende dosis moet u uw normale doseringsschema.

Prograf Overdose

Als u Prograft overdosis en je niet goed voelt moet u uw arts of de gezondheid te bezoeken zorgverlener onmiddellijk.

Prograf Opslag

Bewaren bij kamertemperatuur tussen de 15 en 30 graden C (59 en 86 graden F) uit de buurt van vocht en warmte. Gooi een geneesmiddel na de vervaldatum. Buiten het bereik van kinderen.

Prograf Bijwerkingen

Prograft heeft zijn bijwerkingen. De meest voorkomende zijn:

 • de pijn van maag
 • slaapproblemen
 • braken
 • dyspepsie
 • diarree
 • verminderde eetlust

Minder vaak, maar meer ernstige bijwerkingen tijdens het nemen van Prograft:

 • allergische reacties (urticaria, ademhalingsmoeilijkheden, uitslag, en de uitbarsting)
 • hoge temperatuur
 • keelpijn
 • abnormale blauwe plekken of bloeden
 • shakes
 • rillingen
 • problemen met plassen
 • migraine
 • winst van effecten uitingen zijn niet alleen afhankelijk van medicijnen die u inneemt, maar ook afhankelijk van uw gezondheidstoestand en op de andere factoren

  Prograf Contra-indicaties

  Gebruik geen Prograft als u allergisch bent voor Prograft onderdelen.

  Gebruik geen Prograft terwijl je zwanger bent of nurseling.

  Gebruik Prograft niet in als u ciclosporine (zoals Gengraf, Neoral, Sandimmune). Gebruik

  Probeer voorzichtig met Prograft gebruik te zijn in het geval van het nemen van bromocriptine (Parlodel), carbamazepine (Tegretol), cimetidine (Tagamet), cisapride (Propulsid), claritromycine (Biaxin), clotrimazol (Mycelex, Lotrimin), danazol (Danocrine) , diltiazem (Cardizem), erytromycine (E-mycin), fluconazol (Diflucan), ganciclovir (Cytovene), HIV-proteaseremmers zoals indinavir (Crixivan) en ritonavir (Norvir), itraconazol (Trisporal), ketoconazol (Nizoral), methylprednisolon ( Medrol), metoclopramide (Reglan), nefazodon (Serzone), nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, Procardia), omeprazol (Prilosec), fenobarbital, fenytoïne (Dilantin), rifabutine (Mycobutin), rifampicine (Rifadin, Rimactane), spironolacton (Aldactone), triamtereen-bevattende geneesmiddelen (Dyazide, Dyrenium, Maxzide), troleandomycine (Tao), verapamil (Calan, Isoptin), en vitaminen, amiloride (Midamor, Moduretic), ciclosporine (Neoral, Sandimmune), orale anticonceptiva (anticonceptie pillen).

  Probeer voorzichtig te zijn met Prograft als u lijdt aan of een voorgeschiedenis van nier- of leverziekte, diabetes, hoge bloeddruk.

  Vermijd zieke mensen.

  Vermijd grapefruit of grapefruitsap.

  Bescherm uw huid tegen de zon.

  Vermijd vaccinaties.

  Wees voorzichtig met Prograft als je gaat naar dan een chirurgische ingreep.

  Vermijd alcohol.

  Het kan gevaarlijk zijn om te stoppen met het nemen van Prograft plotseling zijn.

  Prograf Veelgestelde vragen

  Q: Wat is Prograft

  A: Prograft is een effectief medicijn dat wordt gebruikt om afstoting van de nier, hart, lever transplantaties te voorkomen. Het kan samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt. De effectiviteit van Prograf is afnemende immuunsysteem van het lichaam.

  V: Wat zijn merk en generieke namen

  A: Generieke naam van Prograft is tacrolimus. Merknamen van Prograft zijn Prograft, FK 506.

  V: Hoe werkt Prograft werken

  A: Prograft vermindert het immuunsysteem van het lichaam.

  V: Wat moet ik vermijden

  A: Vermijd zieke mensen. Vermijd grapefruit of grapefruitsap. Laat Prograft niet in als u ciclosporine (zoals Gengraf, Neoral, Sandimmune) gebruiken. Vermijd vaccinaties. Vermijd alcohol.

  Koop Prograf

  Kopen Prograf online, kopen Prograf online zonder voorschrift, kopen Prograf zonder recept, kopen Prograf goedkoop, kopen Prograf zonder voorschrift, kopen Prograf uit Canada, kopen Prograf Canada, inkopen Prograf online, inkopen Prograf online no prescription, bestelling Prograf zonder recept, Prograf orale pil

top document.write("<\/a>")